© Yönten Dargye 2023

Disclaimer

De   geboden   behandelingen   zij   gericht   op   ontspanning   en   het   ondersteunen   van   het   lichaam   in   zijn   eigen herstellend    vermogen.    Het    dient    benadrukt    te    worden    dat    de    behandelingen    nooit    gericht    zijn    op    het behandelen   of   genezen   van   specifieke   klachten.   In   sommige   gevallen   kunnen   lichamelijke   en   /   of   psychische klachten   een   contra-indicatie   zijn   voor   de   geboden   behandelingen.   Dit   zal   in   het   gesprek   voorafgaand   aan   de behandeling   ter   sprake   worden   gebracht.   Eventuele   omstandigheden   die   kunnen   leiden   tot   een   contra- indicatie    dienen    gemeld    te    worden    bij    de    behandelaar.    De    persoonlijke    situatie    van    de    klant    wordt besproken en na advies van de behandelaar zijn behandelingen voor eigen risico van de klant. Bij    lichamelijke    en    /    of    psychische    klachten    kan    een    klankbehandeling    nooit    de    reguliere    medische behandeling   vervangen.   Bij   dergelijke   klachten   wordt   altijd   geadviseerd   om   een   huisarts   of   andere   specialist te   raadplegen.   De   klant   dient   voorafgaand   aan   de   behandeling   een   formulier   te   tekenen   waarin   hij   /   zij verklaart   goed   voorgelicht   te   zijn   en   zelf   bewust   is   van   de   eventuele   risico’s   van   de   behandeling   en   verklaart deze   te   aanvaarden.   De   behandelaar   hangt   nadrukkelijk   geen   gezondheidsclaims   aan   de   behandelingen   en is   derhalve   ook   niet   aansprakelijk   voor   de   effecten   van   de   behandeling   (of   het   uitblijven   hiervan)   bij   de individuele klant. Op alle informatie op deze website is copyright van toepassing. Aan de gegeven informatie kan geen rechten worden ontleend. Yönten Dargye staat ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 80629288. Yönten Dargye is erkend klankbehandelaar door KTNO. Yönten Dargye is aangesloten bij de beroepsvereniging voor klankbehandelaren.
praktijk voor klankbehandeling